Nieuws

 

https://myalbum.com/album/d49wQNxS7rvu foto’s jubilarissen.

Op de jaarvergadering werden de K.L.N. jubilarissen in het zonnetje gezet.

v.l.n.r. H.Harte 50 jaar lid ,W.Bekema 50 jaar lid,T.Dokkuma 40 jaar lid, H.Visser 25 jaar lid,
Nordwin college 25 jaar lid, B.Bosma 40 jaar lid.

P.Boskma reikte de speldjes en oorkonde’s uit namens de K.L.N.

foto A.Douna.

Wat een mooie en trotse jubilaris!!

S.Pijlman 75 jaar lid van de K.L.N . Hij kreeg een tegel tableau uitgereikt door de heer P.Boskma namens de K.L.N.

Fotograaf H.Schraa.

 

 

 

 

 

 

Er word hard gewerkt aan de Veemarkthal!!

   

fotograaf H.Schraa.

 

Het bestuur een brief ontvangen van B & W van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Hierin delen zij mee dat begin 2017 de Veemarkthal zal worden opgeknapt.
Dit houdt in herstel van het lekke dak, opknappen toiletten en vervangen van de verlichting door ledverlichting.
Het bestuur is heel blij dat na vele malen aan de bel te hebben getrokken er nu eindelijk weer een show kan worden gehouden zonder eerst allerlei problemen op te moeten lossen.
Inmiddels is de Veemarkthal weer aangevraagd voor de periode dinsdag 21 november t/m
zaterdag 25 november 2017 en de huurovereenkomst is getekend.
We kunnen uw dieren in een diervriendelijke omgeving ontvangen en hopen op vele inzenders en bezoekers op onze unieke Waterpoortshow.