Inschrijven Waterpoortshow

 

Clubshows 2017

Friese Hoenderclub

Eerste Nederlandse Papillonclub

Districtshows

Nederlandsche Hoenderclub

Ned.Lakenvelder en Vorwerkhoender Speciaalclub

Ned.Leghorn Club

Vechthoenderfokkersvereniging Nederland

Hollandse Hoenfokkers Club

Ned. Wyandotte Club

Antwerpse Baardkrielen Club

Ned. Sebrightclub

Ned. Sabelpootclub

Nederlandse Zilverclub

Ned. Tankonijnenfokkersclub

Ned. Ver van Angorakonijnenfokkersclub

Nat.Vlaamse Reuzen Club

Nat.Havanna-Alaska-Gouwenaar-Luchs-Parelfeh-Beige- Marburgerfehclub