Inschrijven Waterpoortshow

Waterpoortshow 2018

 

 

 

Onder gebracht bij de Waterpoortshow:

Friese Bondstentoonstelling

Clubshow

Friese hoender Club

Eerste Ned. Papillon Club

Districtshow

Nederlandse Hoender Club

Ned.Lakenvelder en Vorwerkhoender speciaalclub

Ned. Leghorn Club

Vechthoenderfokkersvereniging Nederland

Hollandse Hoenfokkers Club

Ned. Wyandotte Club

Brahmaclub Nederland

Antwerpse Baardkrielen Club

Ned. Sebright Club

Ned. Sabelpoot Club

Z.O.B.K. speciaal Club

Chabo liefhebbers Club

Nederlandse Zilver Club

Ned. Tankonijnenfokkers Club

Ned. Ver van Angorakonijnen fokkers Club

Nat.Vlaamse Reuzen Club

Nat.Havanna-Alaska-Gouwenaar-Luchs-Parelfeh-Beige- Marburgerfeh Club

Nat.Polen en Kleurdwergen Club

 

 

 

 

 

 

Clubshows 2017

Friese Hoenderclub

Eerste Nederlandse Papillonclub

Districtshows

Nederlandsche Hoenderclub

Ned.Lakenvelder en Vorwerkhoender Speciaalclub

Ned.Leghorn Club

Vechthoenderfokkersvereniging Nederland

Hollandse Hoenfokkers Club

Ned. Wyandotte Club

Antwerpse Baardkrielen Club

Ned. Sebrightclub

Ned. Sabelpootclub

Nederlandse Zilverclub

Ned. Tankonijnenfokkersclub

Ned. Ver van Angorakonijnenfokkersclub

Nat.Vlaamse Reuzen Club

Nat.Havanna-Alaska-Gouwenaar-Luchs-Parelfeh-Beige- Marburgerfehclu