Geschiedenis

Op initiatief van enkele  Sneker konijnenfokkers werd in 1911 een openbare vergadering gehouden met spreker keurmeester K. v. Olst uit Hengelo.

Van de 50 aanwezigen  besloten enkele liefhebbers een vereniging op te richten.

Op  14 februari 1912 werd de Konijnen Fokkers Vereniging opgericht door M. R. Poulus, D.W.te Strake en D.Volkers.

De eerste  tentoonstelling werd gehouden in 1912 in de grote zalen van Amicitia te Sneek.

In 1913 werd op initiatief van J. L. Bakker  het pluimvee er bij betrokken en werd de naam veranderd in Pluimvee en Konijnen Vereniging Sneek e.o. tot bevordering van pluimvee en konijnenteelt.

In 1925 sloot P.K.V S&O zich aan bij de Raad van Beheer en is daarmee een van de oudste leden van deze raad.

In de jaren die volgden groeide de vereniging, in 1927 had de vereniging 189 leden.

In 1943 bestond het leden bestand uit 700 leden en groeide de vereniging uit haar jas vandaar dat de ,,buitenleden,, werden opgesplitst in P.K.V Balk e.o, P.K.V. Bolsward e.o en P.K.V. Workum e.o , teneinde 300 leden over te houden.

In samenwerking met vereniging Balk en omstreken werd in 1957 de eerste Waterpoortshow geboren welke werd gehouden op 12 december 1957 in Ons Gebouw van Chr. Belangen.

De Waterpoortshow ontving een hoge onderscheiding van de Nederlandse Bond van Konijnenfokkers Verenigingen zodat alleen dieren die op andere shows Zeer Zeer Goed of Zeer Goed hadden behaald tentoongesteld mochten worden en waar  de kampioenen van Nederland werden verkozen.

In de jaren die volgden werd de Waterpoortshow uitgebreid met cavia’s ,duiven , sier en watervogels en ook enkele kleine knaagdieren.

De show werd een begrip in heel Nederland  met inzenders uit het hele land.

Sinds 1970 is de Waterpoortshow gehuisvest in de Veemarkthal.