Bestuur

Voorzitter                                           Ruurd Bosma Meerweg 13 Rohel                 0513552275

Secr./Penningmeester                     Harry Schraa   Jonker Rispenstr 27 IJlst    0515531626

Tentoonst.Secr.                                Tjibbe Dokkuma  Lyts Dykje 10  Langweer 0646798879

Algemeen en opbouw tentoonst.   Abe Heerdink Sûdkant 25    Aldeboarn         06 44139760

Bestuurslid                                       Henk Douna   De Smak 9       IJlst                   0515532406

Ereleden:                             G. de Groot, TJ .Altenburg, D.Schram(sr), M.Tjepkema.

Leden van verdienste:      H.Schippers, R.Schraa.