Bestuur

Voorzitter                                           Ruurd Bosma Meerweg 13 Rohel                 0513552275

Secr./Penningmeester                     Harry Schraa   Jonker Rispenstr 27 IJlst    0515531626

Tentoonst.Secr.                                Tjibbe Dokkuma  Lyts Dykje 10  Langweer 0646798879

Algemeen en opbouw tentoonst.   Abe Heerdink Sûdkant 25    Aldeboarn         06 44139760

Ereleden:                             G. de Groot, TJ .Altenburg, D.Schram(sr), M.Tjepkema.

Leden van verdienste:      H.Schippers, R.Schraa.