Agenda

 2017

8 maart                       Jaarvergadering

28 juli                           Ophalen entstof

1 september                Enten Hoenders

16 september             Gezamenlijke jongdierendag

11 oktober                   Ledenvergadering

5 november                 Sluiting inschrijving

21/22 november        Opbouw tentoonstelling

23 november               Keurdag

23 24 25 november    Waterpoortshow

13 december               Ledenvergadering

2018

7 maart                        Jaarvergadering