Aanmelden als lid

Heeft u interesse?  Word lid van deze unieke vereniging .

U kunt zich opgeven bij secretaris Harry Schraa  0515531626

Email   pkv_seno@yahoo.com

de contributie bedraagt:

Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,00 per jaar

met fokkerskaart           € 7, 50

Senior leden                    € 10,00 per jaar

met fokkerskaart           € 15,00